Hùng Vũ

Hùng Vũ

3 Followers

Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về Game hoá (Gamification) cho cá nhân, tổ chức & doanh nghiệp.